new02.gif (11099 bytes)
Kierownictwo duchowe a odnowa duszpasterstwa


new02.gif (11099 bytes)
Rola Ojca Duchownego w Seminarium


new02.gif (11099 bytes)
Istotne wskazania dotyczące formacji w zakonach zawarte w Instrukcji Kongregacji do Spraw Zakonów
Renovationis causam (1969)


new02.gif (11099 bytes)
Godność osoby ludzkiej jako wartość normatywna wobec miłości małżeńskiej, zadań rodzicielskich oraz relacji rodziny do społeczeństwa i do Kościoła w Liście do Rodzin Jana Pawła II


new02.gif (11099 bytes)
Życie zakonne w dokumentach Kościoła


Strona główna