new02.gif (11099 bytes)

Święty Franciszek z Asyżu w dialogu z kulturamiŚwiadectwo wiary aż po męczeństwo w duchowości
i w historii Zakonu Franciszkańskiego. Od św. Franciszka po wiek XX

Podstawy duchowości św. Franciszka z Asyżu


Franciszkańskie pozdrowienie "Pokój i Dobro"


Wielkopostne zamyślenie


Triduum Paschalne


Okruchy z życia Świętych


Dlaczego klauzura?


Krzyż z San Damiano


Komentarz do Modlitwy odmówionej przed krucyfiksem


Stygmaty


Franciszkańskie Boże Narodzenie


"Ekologia" św. Franciszka z Asyżu


Brat Mniejszy z Asyżu
Opowiadania
05.02.2000 r.


Strona główna