herb2.gif (2198 bytes)

Zachęta do uwielbienia Boga


1Bójcie się Pana i cześć Mu oddajcie (Ap 14, 7).
2Godzien jest Pan otrzymać sławę i cześć (por. Ap 4, 11).
3Wszyscy, którzy boicie się Pana, chwalcie Go (por. Ps 21, 24).
4Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą (por. Łk 1, 28).
5Chwalcie Go niebo i ziemia (por. Ps 68, 35).
6Chwalcie, wszystkie rzeki, Pana (por. Dn 3, 78)
7Błogosławcie, synowie Boży, Pana (por. Dn 3, 82).
8Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy (por. Ps 117, 24). Alleluja, alleluja, alleluja! Król Izraela (J 12, 13)!
9Wszelki duch niech chwali Pana (Ps 150, 6).
10Chwalcie Pana, bo jest dobry (por. Ps 146, 1); wszyscy, którzy to czytacie, błogosławcie Pana (Ps 102, 21).
11Wszystkie stworzenia, błogosławcie Pana (por. Ps 102,22).
12Wszystkie ptaki powietrzne chwalcie Pana (por. Ps 148, 7. 10; Dn 3, 80).
13Wszyscy słudzy, chwalcie Pana (por. Ps 112, 1).
14Młodzieńcy i panny, chwalcie Pana (por. Ps 148, 12).
15Godzien jest Baranek, który został zabity, odebrać sławę, chwałę i cześć (por. Ap 5, 12).
16Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.
17Swięty Michale Archaniele, broń nas w walce.